I oktober 2021 var jeg så heldig at et par små partier spurgte om jeg kunne fremstille en valgavis, hvor de fik tale mulighed, jeg meldte mig straks klar til at løse opgaven.

Opgaven bestod i at sælge annoncer, layoute og opsætte avisen samt sørge for tryk og distribution i Svendborg Kommune, oplaget var 30.000 eksemplar

Herunder kan se den elektroniske udgave af avisen
https://indd.adobe.com/view/154e8673-2833-49a4-b965-3784730881e8